Straujais progress un nozīmīga civilizācijas attīstība pēdējās desmitgadēs veicina strauju cilvēka skaita palielināšanos un ārkārtēju resursu patēriņu, kas liek meklēt jaunus risinājumus pārtikas nodrošinājumam pieaugošajai populācijai, jo īpaši olbaltumvielām bagātiem produktiem. Olbaltumvielas ir svarīgākā visu dzīvo organismu sastāvdaļa, kas nodrošina daudzas bioloģiskās funkcijas. Olbaltumvielas tiek uzņemtas ar dzīvnieku un augu valsts uzturlīdzekļiem, bet, ja tās nākotnē tiks uzņemtas ar klasiskajiem dzīvnieku valsts olbaltumvielu avotiem, kas iegūti tradicionālajā veidā, olbaltumvielas cilvēku uzturā nodrošināt būs problemātiski. Viens no perspektīviem risinājumiem saistībā ar pārtiku, kam ir pozitīvi ekoloģiskie un ekonomiskie aspekti, ir kukaiņu un kāpuru kā olbaltumvielu avotu iekļaušana cilvēku uzturā.

Sliekas bagātīgi satur olbaltumvielas (14 g 100 g-1), bet tās netiek lietotas pārtikā, un vairāk tiek saistītas ar lauksaimniecību un dzīvnieku (zivju, putnu) barošanu. Veiktajā pētījumā tika izvērtētas Latvijā audzētas sliekas kā potenciālā izejviela jaunu olbaltumvielu saturošu pārtikas produktu ieguvei, tika noskaidrotas piemērotākās slieku sugas, izvērtēta slieku audzēšanas apstākļu ietekme uz slieku kvalitatīvajiem rādītājiem, kas ir nozīmīgi pārtikas ražošanas procesā.

Nozīmīga pētījuma daļa bija saistīta ar tehnoloģijām, kas nepieciešamas slieku pārstrādes procesā. Sliekas tika kaltētas, izmantojot dažādas kaltēšanas metodes, kā arī tika pētīta to ietekme uz iegūtā produkta – slieku pulvera – kvalitatīvajiem rādītājiem. Pēcdoktorantūras pētījumi parādīja, ka kaltētu slieku kvalitatīvie rādītāji ir pielīdzināmi gaļai, jo tās satur visas neaizstājamās aminoskābes, bet kvantitātes ziņā rādītāji kaltētām sliekām ir pat vairākas reizes augstāki – olbaltumvielu saturs atkarībā no slieku sugas un kaltēšanas veida ir 56 – 74 g g-1. Slieku pulverim ir augsts potenciāls pārtikas rūpniecībā, jo tā ārējais izskats līdzinās klasiskiem, plaši lietotiem kviešu miltiem un tam ir augsta uzturvērtība, bet sensorās īpašības neitrālas.

Pilnu rakstu skatīt: https://lzp.gov.lv/2022/06/20/ilga-gedrovica-jauno-partikas-tehnologiju-potencials-un-perspektiva-sliekas-ka-olbaltumvielu-izejviela/