Aktivitātes

Par kukaiņiem pārtikā
Par kukaiņiem pārtikā

Latvijā uzsāk pārtikas ražošanu ar kukaiņu proteīna piedevām

https://www.retv.lv/raksts/latvija-uzsak-partikas-razosanu-ar-kukainu-proteina-piedevam