Piedāvāju

Sadarboties

Piedāvāju un esmu atvērta sadarbībai dažādos projektos gan pēc apjoma un veida, gan vietējos, gan starptautiskos.

Man ir gandrīz 20 gadu pieredze darbā akadēmiskajā vidē universitātē, vairāk nekā 10 gadu pieredze zinātnē un pārtikas izpētē, kuras laikā esmu strādājusi ar uzņēmējiem un radījusi virkni augstvērtīgu, tirgū esošu produktu un tehnoloģiju.

Mans fokuss ir:

  • Gūt dzīvesprieku caur bagātīgu dzīvošanu
  • Pārtika, uzturs visā daudzveidībā
  • Pārtikas ilgtspējība, vide, resursi
  • Alternatīvas pārtikā
  • Ēdamie kukaiņi
  • Nākotnes pārtika

Ja varu dalīties savā pieredzē vai mums ir kopīgas intereses un mērķi, mēs varam paveikt kopīgi nozīmīgas lietas labākai rītdienai!

Sadarbības rezultāti

Sadarbībā ir spēks un ir patīkami redzēt sadarbības rezultātus.

Sadarbības projekti, kurus nevar neievērot un guvuši atzinību:

 

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts (PostDoc Latvia) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros, projekts “Jauni olbaltumvielu avoti pārtikai Latvijā” Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/190, īstenošanas laiks 2017. gada 1. oktobris līdz 2020. gada 30. septembrim, budžets 133 806.00 EUR. I. Gedrovica – Projekta vadītāja, vadošais pētnieks.

Septītā ietvara projekts FP7-KBBE-2013-7 līguma No 613781, ”Ilgtspējīgu pākšaugu audzēšanas tehnoloģiju izstrāde un to izmantošanas veicināšana proteīna nodrošināšanai Eiropā pārtikas un lopbarības ražošanā” (Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed) (EUROLEGUME), (izpildes laiks 2014.g 1. janvāris – 2017.g. 31. decembris.) (projekta koordinatori Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Portugal). I. Gedrovica – Inženieris darba pakā WP 4.2 un 4.3

Valsts Pētījumu Programmas (2014.-2017.) “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)” projekts Nr. 4 „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)” posms 10.2014−04.2015, tēma Inovatīvu augu valsts izejvielu pārstrādes produktu izstrāde un kvalitātes izvērtējums. I.Gedrovica – Pētniece

Lekcijas un semināri

Piedāvāju lekcijas un seminārus dažādām interesentu grupām par sekojošām tēmām:

Ēdamie kukaiņi un kāpuri

Alternatīvi olbaltumvielu avoti

Alternatīvi pārtikas produkti

Proteīns, proteīna produkti

Nākotnes pārtika

Vide un pārtika

Pārtikas likumdošana

Norādes uz pārtikas produktiem

Uzturvielas, to nozīme, avoti

Funkcionālā pārtika

Jaunā pārtika

Tendences pārtikas jomā

Konsultācijas

Piedāvāju konsultācijas interesentiem, uzņēmējiem un industrijas pārstāvjiem par:

Jaunu produktu izstrādi

Ēdamajiem kukaiņiem un kāpuriem cilvēku uzturā

Alternatīvajiem olbaltumvielu avotiem

Alternatīviem pārtikas produktiem

Videi draudzīgiem risinājumiem saistībā ar pārtiku

Tendencēm pārtikas jomā

Pārtikas likumdošanu

Pārtikas marķēšanu un norādēm uz pārtikas produktiem

Uzturvielām pārtikā un to aprēķinu konkrētiem pārtikas produktiem

Konsultācija klātienē

Atnāc pēc padoma jebkādos ar pārtiku saistītos jautājumos!

Attālinātās konsultācijas

Esi tālumā, vai vienkārši tā ir ērtāk – tiekamies konsultācijā ZOOM / Skype (vai kādā citā video konferenču programmā)!

U.C.

Produktu izstrāde

Piedāvāju izveidot jaunus pārtikas produktus (vai uzlabot esošos).

Ar manu palīdzību tapušie produkti (daži piemēri):

Brokastu pārslas “MILZU!”

Ābolu čipsi “GARDEN SNACK”

nootropu batoniņi “BrainBerry”

Piesakies pakalpojumiem