Darbošanās

Mana profesionālā darbošanās ir cieši saistīta
ar pārtiku un ar to saistītajiem jautājumiem:

Sabiedrības izglītošanu par

aktualitātēm pārtikas jomā,

nākotnes pārtiku,

ilgtspēju pārtikā,

ēdamajiem kukaiņiem.

Lekciju, semināru un meistarklašu par pārtiku un ar to saistīto lietu vadīšanu.

Pārtikas nozares pārstāvju un citu interesentu konsultēšana par jautājumiem saistītiem ar jaunākajām tendencēm pārtikas jomā, par pārtikas produktu izstrādi, ieviešanu ražošanā.

Pārtikas pētniecību un zinātni.

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde, to ieviešanu ražošanā.

ILGA – ZINĀTNISKU RAKSTU AUTORE

Gedrovica I. (2020) Potential for earthworm powder use in food / Ilga Gedrovica // 3rd International Conference “Nutrition and Health”: conference programme and book of abstracts, Riga, Latvia, December 9 – 11, 2020 / University of Latvia. Latvia University of Life Sciences and Technologies. Riga Stradiņš University Riga : University of Latvia Press, 2020. 119. lpp. ISBN 9789934186240.

Gedrovica I. (2020) Nutritional composition and quality of dried earthworm (Lumbricidae) powder / Ilga Gedrovica // Insects to Feed the World 2020 Virtual Conference November 23-26, 2020, Journal of Insects as Food and Feed, 2020; 6 (Supplement 1), p.36, this supplement of Journal of Insects as Food and Feed can be found at.

Gedrovica I. (2020)  Assessment of Earthworm (Lumbricidae) Species Suitability for Processing into Powder, American Journal of Entomology. Vol. 4(3) (2020), p. 45-50.

Pētersone K., Gedrovica I. (2020) Microbiological analysis of the energy bar made with caffeine, L-theanine and ginkgo biloba extract / Katrīna Pētersone, Ilga Gedrovica // 15th International Scientific Conference “Students on their way to science” (undergraduate, graduate, post-graduate students): collection of abstracts, Jelgava, Latvia, April 24, 2020 / Latvia University of Life Sciences and Technologies Jelgava, 2020. 48. lpp. ISSN 2255-9566.

Gedrovica I. (2019) Evaluation of the quality of dried earthworms for food during storage, INSETEC 2019: 1 Congresso Brasileiro de Insetos Alimentícios e Tecnologias Associadas; 2 Simpósio de Antropoentomofagia, Montes Claros, Brazil, 6-8 novembro, 2019 / UFMG, ASBRACI, IRSFD Feira de Santana-Bahia, 2019. 240.lpp.

Ratiya J. Gedrovica I. (2019) Effect of conventional drying methods on the quality of apple, celery and carrots, 9. PTF Studentu zinātniskās konferences kopsavilkumi: Aktualitāte, problemātika, inovācijas pārtikas nozarē un viesmīlības jomā, Jelgava, 15. maijs, 2019 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava, 2019. 17.lpp.

Huseynli L., Gedrovica I. (2019) Overview on food security issues, 9. PTF Studentu zinātniskās konferences kopsavilkumi: Aktualitāte, problemātika, inovācijas pārtikas nozarē un viesmīlības jomā, Jelgava, 15. maijs, 2019 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava, 2019. 15.lpp.

Gedrovica I. (2019) Insects as food – the opinion of Latvian consumers, American Journal of Entomology. Vol. 3(3) (2019), p. 56-60. ISSN 2640-0537.

Gedrovica I., Galoburda R., Skudra L., Karklina D. (2018) Qualitative parameters of dried earthworms (Lumbricina) for human consumption, XI European congress of entomology: book of abstracts, Napoli, Italy, 2-6 July 2018 / Società Entomologica Italiana, Accademia Nazionale Italiana di Entomologia Napoli, 2018. PO388, p.273-274.

Gedrovica I. (2018) Latvian consumers’ attitude to the use of non-traditional source of protein in food, Journal of Insects as Food and Feed. Vol.4 (Supplement 1): 2nd International conference “Insects to Feed the World”; (2018), p.59.

Gedrovica I. (2018) Alternatīvi olbaltumvielu avoti pārtikai Latvijā, IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress: tēzes, Rīga, Latvija, 18.-20. jūn., 2018. Jelgava, 2018. Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija, 36. – 37. lpp.