Mans stāsts

Mīlestība uz pārtiku, tās gatavošanu un pētīšanu man radās jau bērnībā, kad no pavārgrāmatas tika izmēģinātas gandrīz visas receptes.

Iegūta augstākā izglītība restorānu un viesnīcu vadīšanā, maģistra grāds ekonomikā – uzņēmējdarbība un vadīšana (Mg.oec.), inženierzinātņu doktora grāds pārtikas zinībās (Dr.sc.ing.).

Man patīk izzināt un es domāju, ka mums vienmēr vajadzētu turpināt izglītoties, jo uzskatu, ka dzīvot nozīmē mācīties – no sevis, no apkārtējiem, no dabas, no ikdienas situācijām.

Esmu aizrautīga attiecībā uz to, kas man vēl jāpiedzīvo, tomēr uzskatu, ka, esot tieši “šeit un tagad”, var atrast īsto izaicinājumu. 

Es ticu, ka mēs katrs spējam darīt pasauli labāku. Ar savu pārliecību es vēlos izaicināt ne tikai sevi, bet arī apkārtējos.

Es cenšos iedvesmot cilvēkus un radīt iespējas aizdomāties par pārtiku, tās ceļu līdz mūsu šķīvim, aicināt rūpīgi izvēlēties pārtiku un padomāt par savu ietekmi uz vidi un pārtikas nozares virzību un attīstību.

Mans dzinulis, ka katram jautājumam jāatrod atbilde, dzen mani uz priekšu dzīvē! Dzīve ir tik interesanta!