Es esmu

Es esmu

Iedvesmotāja

Lektore, konsultante, eksperte, zinātniece, kas ar savu ideju, redzējumu, stāstījumu un rīcību spēj cilvēkus aizraut.

INOVATORe

Pirmā Latvijā pētniece par kukaiņiem pārtikā.

Pārtikas produktu ar / no ēdamajiem kukaiņiem izstrādātāja.

Sabiedrības izglītotāja  par ēdamajiem kukaiņiem.

Pārtikas pētniece

Eksperimentu ar pārtiku veicēja. 

Pārtikas pētītāja un izvērtētāja no zinātniskās puses. 

RADĪTĀJA

Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādātāja, to ieviesēja ražošanā.

ZINĀTKĀRS UN AKTĪVS CILVĒKS

Personība, kurai patīk dinamika, plašums un dziļums, un kurai patīk eksperimenti, atbilžu uz neskaidriem jautājumiem gūšana, lietu aplūkošana no dažādiem skatu punktiem, lai ieraudzītu jauno un neparasto.

SIEVIETE – DIEVIETE

Skaistuma vairotāja radoši darbojoties, atklājot bagātīgo pasauli.